Assessments

Goede mensen vinden en behouden is cruciaal voor het succes van uw organisatie.
Movers & Shakers biedt E-assessments aan om u te helpen de juiste keuze te maken bij aanname van personeel, de doorstroom naar andere functies intern, of bij het beter benutten van het aanwezige potentieel. Een E-assessment onderzoekt persoonlijkheid, talenten, valkuilen, competenties en leerdoelen.

Algemeen

Onderstaande assessments hebben niet één specifieke toepassing maar kunnen voor meerdere doeleinden gebruikt worden:
- Persoonlijkheidsanalyse
- Capaciteitentest
- 360 graden analyse

Klik hier voor meer informatie.

Inzetbaarheid en ontwikkeling

De inzetbaarheid van een professional wordt beïnvloed door verschillende factoren. Vaardigheden, competenties en kennis spelen een rol. Evenals de mate waarin iemand fit en vitaal is. Toch is het enkele feit dat iemand iets weet of kan, geen garantie dat iemand het ook doet en er ook nog gelukkig van wordt. Als we het hebben over de (duurzame) inzetbaarheid van een professional, is het om die reden van belang het individu vanuit meerdere invalshoeken in kaart te brengen en onder meer stil te staan bij de persoonlijke behoeften en de levensfase waarin iemand verkeert. Met deze factoren rekening houdend, kan er met onze instrumenten op het gebied van Inzetbaarheid & Ontwikkeling een betrouwbare indicatie worden gegeven van wat er voor nodig is om (duurzame) inzetbaarheid bij de medewerker te realiseren of te behouden.

Wij bieden de volgende mogelijkheden:
- Employability Scan
- Employability deepscan
- Deepscan Leiderschapsontwikkeling

Klik hier voor meer informatie.

Mobiliteit & Loopbaanoriëntatie

Onderstaande e-assessments worden ingezet om de medewerker te ondersteunen in reflectie en het opmaken van de balans. Waar staat de kandidaat nu en hoe wordt de loopbaan verder ingericht? Meerdere factoren die hier van invloed op zijn worden inzichtelijk gemaakt middels de verschillende e-assessments.

Wij bieden de volgende mogelijkheden:
- Loopbaanoriëntatie
- Talentenanalyse XL

Klik hier voor meer informatie.

Selectie

Het selecteren van de meest passende kandidaat voor een vacante functie is zeker niet altijd even makkelijk. Het inzetten van een e-assessment is een objectieve, laagdempelige en valide methode om te onderzoeken of kandidaten bij de functie en bij de organisatie passen.

Movers & Shakers biedt ten behoeve van het selectieproces twee verschillende DeepScans aan:
- Persoonlijkheidsanalyse en organisatiematch XL
  Deze bestaat uit een persoonlijkheidsonderzoek, een organisatiematchonderzoek, een onderzoek naar rolvoorkeuren en een worklifebalanceonderzoek.
- Persoonlijkheids- en leiderschapsanalyse XL
  Deze bestaat uit een persoonlijkheidsonderzoek, een leiderschapsanalyse, leiderschapsrollen en een worklifebalanceonderzoek.

Klik hier voor meer informatie.

Contact
Indien u meer informatie wenst of een prijsopgave wilt ontvangen neem dan contact met mij op.
Yvonne van Vliet
yvonne@moversshakers.nl
telnr. +31 06 5474 6103