Onze recruitment diensten

Movers & Shakers werkt succesvol samen met bedrijven die een professioneel werving en selectie traject belangrijk vinden. Bedrijven die bereid zijn een commitment met elkaar aan te gaan voor een optimaal resultaat.

Vanuit onze ervaring zien wij dat werken op basis van exclusiviteit de meest effectieve en succesvolle samenwerking oplevert. Het is niet alleen de meest professionele manier vanuit de klantzijde maar ook richting de kandidaat. Geen verwarring, volledige focus en een helder proces waarin klant en kandidaat bij elkaar komen en het proces gewaarborgd wordt.
Wij benaderen proactief de markt en maken optimaal gebruik van ons netwerk, zowel lokaal als internationaal.

Werving & Selectie / Executive Search
Door onze jarenlange ervaring hebben wij veel relaties opgebouwd met professionals, management en directie die werkzaam zijn in de Retail, Fashion, Food & Lifestylebranche. Wij zijn in staat om ons te verplaatsen in de organisaties waar we mee samenwerken en in te spelen op de behoeften en eisen van onze klanten. Wij bieden een volledig op maat gemaakte service waarbij wij als enige bureau werken aan de opdracht. Het afnemen van assessments onder kandidaten is een standaard onderdeel van onze selectie procedure. Het assessment biedt inzicht in talenten, persoonlijke voorkeuren, mogelijke valkuilen & ontwikkelmogelijkheden.
Het biedt niet alleen handvatten om te ontdekken wie de kandidaat is als persoon, maar ook welke professionele rol hij binnen zijn (toekomstige) functie bij voorkeur bekleedt. Indien hij hier zelf inzicht in krijgt en zich hiervan bewust is, dan draagt dit bij aan zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het biedt daarmee een eerste stap tot het realiseren van duurzame inzetbaarheid.

Flexibele krachten inhuren door middel van detachering of ad interim
Het tijdelijk inhuren van een medewerker biedt een uitkomst wanneer er binnen uw organisatie behoefte is om een specialist op tijdelijke basis in te huren. Bijvoorbeeld wanneer medewerkers afwezig zijn wegens ziekte of verlof, maar ook in geval van een tijdelijke behoefte aan extra kennis of capaciteit, zoals gedurende een project of een drukke periode. Wij bieden zowel de optie om iemand op interim basis in te huren of om een medewerker te detacheren. Voor meer info stuur een mail naar info@moversshakers.nl of bel met 06-54746103.

Onze overige diensten

Assessments
Door toenemende concurrentie en krapte in de arbeidsmarket zijn bedrijven genoodzaakt om steeds meer een geoptimaliseerd aannamebeleid te hanteren. Het afnemen van assessments onder kandidaten voor een bepaalde functie kan dit aannamebeleid ondersteunen.
Movers & Shakers kan als assessmentdienstverlener fungeren voor uw organisatie. Wij bieden laagdrempelige maar gevalideerde e-assessments aan op het gebied van selectie, inzetbaarheid en mobiliteit. Daarnaast bieden wij ook een aantal e-assessments zoals een algemene persoonlijkheidstest en een capaciteitentest.

Klik hier voor meer informatie.

Teamanalyse
Problemen binnen teams doen zich doorgaans voor vanwege een tekort aan de benodigde capaciteiten, onuitgesproken of onopgeloste conflicten, botsende persoonlijkheden, demotivatie of gebrek aan vertrouwen. De teamanalyse kan een zeer nuttig instrument zijn zowel bij beoordeling van bestaande teams als bij het samenstellen van nieuw te vormen teams.
Movers & Shakers kan binnen uw organisatie een Teamanalyse verzorgen welke inzicht geeft in de individuele karaktereigenschappen, persoonlijke drijfveren en wensen/behoeften en de onderlinge samenwerking van een team. Het resultaat biedt handvatten om de onderlinge samenwerking verder te professionaliseren.

Klik hier voor meer informatie.