Privacy Verklaring


Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan het bewaken van de privacy van gebruikers van onze website.

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen in ons stelt en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze Privacyverklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je onze websites gebruikt en/of je inschrijft bij Movers & Shakers en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo snap je precies hoe wij werken. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Movers & Shakers. Je dient je ervan bewust te zijn dat Movers & Shakers niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Wie is Movers & Shakers?
Movers & Shakers B.V. is gevestigd te Rotterdam en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76608565.

Movers & Shakers verzamelt de door jou verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”) en gebruikt deze om jou te helpen in contact te komen met potentiële werkgevers, zodat je gekoppeld kan worden aan één of meerdere vacatures (“Dienst”).

Movers & Shakers respecteert de privacy van alle flexkrachten, kandidaten, werknemers en andere bezoekers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Movers & Shakers handelt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Door diensten van Movers & Shakers te gebruiken, dan wel door de websites van Movers & Shakers te bezoeken verklaar je akkoord te gaan met deze Privacy Verklaring.

Voor welke doeleinden zal Movers & Shakers persoonsgegevens verzamelen?
Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering, werving & selectie en consultancy.

Je persoonsgegevens worden verwerkt om:

 1. Je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op je wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld door middel van een vacature-alert)
 2. Service te kunnen verlenen indien je die bij het gebruik van www.moversshakers.nl nodig hebt (bijv. indien je je wachtwoord bent vergeten om in te loggen in je persoonlijke account)
 3. Jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.
 4. De elektronische versie van de Movers & Shakers nieuwsbrief te sturen, uitsluitend indien je jezelf daarvoor hebt aangemeld (opt-in)
 5. Gebruikers op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Movers & Shakers en in deze Privacy verklaring genoemde derden
 6. Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
 7. Pre-employment screenings te kunnen uitvoeren voor onze opdrachtgevers

Welke persoonsgegevens verzamelen wij
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

Het gaat om o.a. de volgende (documenten met) persoonsgegevens

Bij inschrijving

 • Naam, geboortedatum en e-mailadres
 • Plaats en telefoonnummer (op vrijwillige basis)
 • Curriculum vitae (CV)
 • Pasfoto en video upload (op vrijwillige basis)
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zover daarvoor toestemming is gegeven door jou

Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Welke gegevens dat zijn lees je verderop in deze Privacy Verklaring

Bijzondere Persoonsgegevens

Movers & Shakers legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens) vast na jouw toestemming. Indien je je pasfoto uploadt (dit is vrijwillig), geef je daarmee toestemming voor het bewaren daarvan. Op elk moment kun je zelf je pasfoto weer verwijderen uit je profiel. Hetzelfde geldt voor vrijwillige video sollicitaties.

Gegevens worden verstrekt aan de navolgende derden:

 • Opdrachtgevers die zoeken naar geschikte kandidaten (werknemers of flexibele krachten), waarbij in elk geval het cv zal worden verstrekt.
 • Payroll organisatie; voor de verwerking van personeels- en salarisadministratie.

Movers & Shakers zal je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Kandidaten

Wanneer je hebt gesolliciteerd op een vacature bewaren wij jouw gegevens tot 28 dagen nadat de procedure is afgerond, tenzij je toestemming hebt gegeven om jouw gegevens 12 maanden in onze database te bewaren.
Wanneer jij je bij ons hebt ingeschreven, bewaren wij jouw gegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) tot een jaar na het laatste contact. Wij kunnen je in deze periode benaderen voor vacatures en je informeren over onze diensten.
Je krijgt een jaar na het laatste contact een mail van ons dat je bij ons staat ingeschreven en kunt dan aangeven of wij jouw gegevens opnieuw 12 maanden in ons bestand mogen houden.
Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, kun je dit ook bij ons aangeven. Movers & Shakers zal je dan niet meer benaderen en bemiddelen voor vacatures.
Na afloop van genoemde termijnen worden jouw gegevens definitief verwijderd.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)

Movers & Shakers verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:

Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen

Movers & Shakers kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Movers & Shakers hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Movers & Shakers heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Jouw rechten: inzage en/of wijzigen gegevens
Voor kandidaten, flexwerkers, zzp'ers en zakelijke relaties:

Indien je een persoonlijk account hebt, heb je inzage in een groot deel van de over jouw geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in jouw CV of jouw accountgegevens.

Als je inzage wenst in jouw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen, dan kun je contact opnemen met jouw contactpersoon bij Movers & Shakers.

Voor overige relaties:

Je hebt recht op inzage en wijziging van de over jouw geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt daartoe contact opnemen met jouw contactpersoon bij Movers & Shakers.

Websites
Movers & Shakers onderhoudt een netwerk van websites met één centrale database. Ons netwerk verandert steeds en bestaat nu uit de volgende websites:

www.fashion-recruitment.com
www.moversshakers.eu
www.moversshakers.be
www.moversshakers.es
www.moversshakers.fr
www.moversshakers.it
www.moversshakers.nl
www.vacatureindemode.nl

Daarnaast maakt Movers & Shakers gebruik van koppelingen naar zoekmachines met betrekking tot werving en selectie.

Doeleinden
We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Verklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals in deze Privacy Verklaring vermeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in onze Privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonsgegevens die op het moment aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen.

Aansprakelijkheid
Onze internetsite bevat links naar andere internetsites. Movers & Shakers is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden je aan om op te letten wanneer je onze internetsite verlaat en om de privacyverklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze internetsite.

Movers & Shakers is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op de website Movers & Shakers. Evenmin is Movers & Shakers verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de websites. Movers & Shakers is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website te verwijderen.

De veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Wij doen alle moeite jouw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen bijgevolg niet volkomen garant staan voor de veiligheid van de door jou toegezonden informatie.

Beveiligde SSL verbinding
Voor de bescherming van je persoonlijke gegevens zijn privacygevoelige delen van de website van Movers & Shakers beveiligd met een SSL (Secure Socket Layer) certificaat. Dankzij SSL worden alle persoonlijke gegevens versleuteld en dus onleesbaar voor derden over het internet verstuurd. Een ander groot voordeel van dit SSL certificaat is dat er wordt gecontroleerd of de verbinding tussen je browser en onze server niet onderweg wordt omgeleid naar bijvoorbeeld een server die in handen is van criminelen. Wanneer dit het geval lijkt te zijn, zal de SSL-beveiliging via je browser een waarschuwing geven dat het SSL certificaat van onze website die je probeert te benaderen niet toebehoort aan de server die daadwerkelijk bezocht wordt.

Een SSL-verbinding is te herkennen aan de URL in de webbrowser, die begint met https in plaats van http en wordt automatisch geactiveerd.

Cookies en automatisch gegenereerde informatie
Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen. Cookies van Movers & Shakers kunnen je computer of bestanden niet beschadigen. Movers & Shakers plaatst alleen cookies die voor het uitvoeren van de diensten noodzakelijk zijn. Indien er andere cookies moeten worden geplaatst, dan vragen we jouw voorafgaande toestemming. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en op andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Automatisch gegenereerde informatie

Onze websites maken gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie bestaat uit: je IP-adres, het type browser, het computersysteem dat je gebruikt, accountnummer, de pagina’s die je bezoekt op Movers & Shakers. De verkregen informatie wordt vervolgens gebruikt om de website goed te laten werken (ingelogde gebruikers bijhouden, sessie informatie etc.) Daarnaast verzamelen wij door middel van cookies informatie over het surfgedrag op onze website te verzamelen, wat ook gebruikt wordt om onze website te optimaliseren.

Movers & Shakers plaatst geen cookies ten bate van andere partijen, zoals advertentie netwerken.

Doorgifte aan het buitenland
Movers & Shakers maakt o.a. gebruik van Google Analytics. De servers van Google bevinden zich buiten de Europese Unie. Met de VS zijn inmiddels afspraken gemaakt, zodat zij voldoen aan de minimale EU Privacy afspraken.


Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan onze eigen Privacy Verklaring voldoen. Als je vragen of opmerkingen hebt over deze Privacy Verklaring dan kun je contact met ons opnemen via: info@moversshakers.nl.